Asiakaspalvelu: 06 557 7470

Vikapäivystys: 06 557 2146

Positiivista virtaa jo 80 vuotta

1943–1944

Tähän aikaan Alajärvellä oli kevyttä sähköntuotantoa harjoittavia yhtymiä, jotka toimittivat sähköä lähiympäristöön. Pitäjässä nähtiin kuitenkin suurempaa tarvetta sähkön tuottamiseksi. Niinpä perustettiin toimikunta, joka käynnisti syksyllä 1943 yhtiömme perustamiseen liittyvät toimet. 29.01.1944 perustettiin Alajärven Sähkö Oy huolehtimaan sähkön tarjoamisesta Alajärven tarpeisiin. Jokaisen sähkön käyttäjän oli liityttävä yhtiön osakkaaksi. Osakkeiden merkitsemismäärä perustui huonelukuun tai peltohehtaarimäärään.

1953–1962

Sähkön käytön kasvaessa sähkön saannin turvaaminen oli jatkuvana huolenaiheena. Alkuvuosina ostimme sähköä lähialueen suuremmalta yhtiöltä. Vuonna 1953 Järviseudulle perustettiin Järviseudun Sähkövoiman Kuntayhtymä, jonka tehtävänä oli turvata jatkuva ja riittävä sähkön saanti jäsenkunnissa. Niinpä myös me ryhdyimme hankkimaan sähköä yhtymän kautta. Vuonna 1962 rakensimme 1 MVA:n tehoisen voimalaitoksen Kurejokeen.

1976–1983

Vuonna 1976 verkonrakennuksellemme valmistui uudet toimitilat. Myöhemmin myös toimistotilojamme Alajärven keskustassa laajennettiin useasti. Esimerkiksi vuonna 1983 tilojamme laajennettiin noin 300 lisäneliöllä.

Verkkoliiketoiminnan lisäksi teimme sisäjohtoasennuksia, asennustarkastuksia, kodinkonemyyntiä ja -korjausta, sekä radio- ja TV-korjausta. Lopulta luovuimme muista toiminnoista ja keskityimme pääpainoisesti verkkotoimintaan.

1989–1995

Sähkönkäytön ja teollistumisen kasvaessa 1989 valmistui Hoiskon 110/20 kV sähköasema. Tällöin Sänkiahon ja Hoiskon sähköasemamme kykenivät korvaamaan toisiaan ja käyttövarmuus kasvoi. Samoihin aikoihin hankimme Sänkiahon asemalle myös dieselvaravoimakoneen.

Sähkömarkkinalain astuessa voimaan 1995 asiakkailla oli mahdollisuus kilpailuttaa eri sähkönmyyjiä.

2000–2014

Vuosituhat alkoi tietojärjestelmien tarkistuksilla. Meilläkin testauksia suoritettiin ennen vuodenvaihdetta ja valmiustasoa kohotettiin mahdollisten häiriötilanteiden vuoksi. Kaikki toimi kuitenkin ongelmitta.

Vuonna 2005 sähkönsiirron hinnoittelussa astui voimaan uusi valvontamalli: Viranomainen tarkistaa jokaisen valvontajakson jälkeen sähkönsiirtoa harjoittavien yhtiöiden sallitun tuoton. Mikäli tuottoa on liikaa, tulee se palauttaa asiakkaille.

Tuulivoimasähkön käyttö lisääntyi tuotannossamme 2006, kun osallistuimme Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n kautta uusiin tuulipuistohankkeisiin.

Vuonna 2013 astui voimaan uusi sähkömarkkinalaki. Tämä edellytti sähkön toimintavarmuuden parantamista vaiheittain kaikilta verkkoyhtiöiltä. Olemmekin kehittäneet sähköverkkoa suunnitelmamme mukaisesti.

2017–2019

Sähköautot alkoivat yleistyä katukuvassa vuonna 2017. Vastasimme haasteeseen asentamalla latausasemia keskustaan ja lähialueiden vilkkaille asiointipaikoille.

Vuonna 2018 allekirjoitimme uuden toimitalon urakkasopimukset.

2020–2024

Uuden toimitalon valmistuessa 2020 Alajärven keskustaan luovuimme aikaisemmista toimitiloista kokonaan.

Tänä vuonna 2024 pitkien perinteiden yhtiömme täyttää jo kunnioitettavat 80 vuotta.

Alajärven sähköistämisen vaiheet-kirja

Tutustu mielenkiintoisiin vaiheisiimme ja lataa historiikkimme.