Asiakaspalvelu: 06 557 7470

Vikapäivystys: 06 557 2146

Mikrotuotannon ehdot
1.3.2024 alkaen

Tämä ohje koskee sähköverkkoon liitettyä mikrotuotantoa.

1.3.2024 alkaen ostamme mikrotuotannon ylijäämäsähkön pohjoismaisen sähköpörssin, Nord Poolin, Suomen hinta-alueen tuntihinnalla. Tästä vähennetään vielä välityspalkkio.

Mikrotuotanto tarkoittaa nimellisteholtaan enintään 50 kVA:n sähköntuotantoyksikköä, jossa tuotettu sähkö tulee pääasiassa asiakkaan omaan käyttöön ja sähkön syöttö Alajärven Sähkö Oy:n jakeluverkkoon on vähäistä.

Yleisimpiä mikrotuotantolaitoksia ovat pienet tuulivoimalat, aurinkovoimalat ja pienet biopolttolaitokset.
Mikrotuotantolaitos voidaan liittää asiakkaan olemassa olevaan sähköliittymään tai sitä varten voidaan rakentaa erillinen uusi sähköliittymä.

Jos mikrotuotantolaitoksen nimellisteho ylittää asiakkaan käytössä olevan sähköliittymän sopimustehon, tulee sähköliittymää kasvattaa ja tällöin sovelletaan tuotannon liittymismaksun määritysmenetelmiä. 

Tuotannon sähköliittymissä liittymismaksu määräytyy välittömien rakentamis- ja liittämiskustannusten mukaan.


Edellytykset ylijäämäsähkösi myynnille

  • Sinulla on voimassa oleva sähkönmyyntisopimus Alajärven Sähkö Oy:n kanssa. Tällä sopimuksella ostat Alajärven Sähkö Oy:ltä sähköä silloin, kun oma mikrotuotantosi ei riitä kattamaan kulutusta.
  • Sinulla on Alajärven Sähkö Oy:n kanssa voimassa oleva sopimus omatuotannon ylijäämän ostamisesta.
  • Mikrotuotantosi on päästötöntä energiaa.
  • Kohteessa tulee olla tunti- tai varttirekisteröivä etämittaus ja kaksisuuntainen mittalaite, joka mittaa erikseen verkkoon syötetyn ja sieltä otetun energian. Varttirekisteröinti on tullut käyttöön 22.5.2023 alkaen.
  • Mikrotuotannon aloitusvaiheessa ylijäämäsähkön tuotannon tuntisarja perustuu kumulatiivisesta lukemasta laskettuun sarjaan siihen saakka, kunnes tunti-/varttirekisteröinti on käytössä.

Ennen tuotantolaitoksen sähköverkkoon liittämistä tuottajan tulee toimittaa yleistietolomake mikrotuotantolaitteiston liittämisestä verkkoon.