Yritys

Alajärven Sähkö Oy on yksityinen osakeyhtiö, jonka omistaa noin 1300 osakkeenomistajaa. Suurin yksittäinen omistaja on Alajärven kaupunki, jonka omistusosuus on 7 %. Yhtiön osakkeita on kaikkiaan 9830 kpl. Yhtiön liikevaihto on noin 8 miljoonaa euroa. Henkilökunnan määrä on 14. Yhtiön hallitukseen kuuluu 5 jäsentä.

Historia

Ennen yhtiön perustamista Alajärvellä oli useammassa kylässä pienimuotoista sähköntuotantoa harjoittavia sähköyhtymiä, jotka toimittivat sähköä lähiympäristöönsä. Toisen maailmansodan aikana pitäjässä alettiin vaatimaan sähkön laajemmassa mittakaavassa. Tätä varten perustettiin toimikunta, joka syksyllä 1943 käynnisti yhtiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet. Tammikuun 29. päivänä 1944 perustettiin Alajärven Sähköosakeyhtiö huolehtimaan sähkön saannista Alajärvellä. Jokaisen sähkön käyttäjäksi haluavan oli liityttävä yhtiön osakkaaksi. Osakkeiden merkitsemismäärä perustui huonelukuun tai peltohehtaarimääriin.

Sähkönkäytön kasvaessa sähkön saannin turvaaminen oli jatkuvana huolenaiheena. Alkuvuosina yhtiö osti sähköä lähialueen suuremmalta yhtiöltä. Vuonna 1953 Järviseudulle perustettiin Järviseudun Sähkövoiman kuntayhtymä, jonka tehtäväksi tuli jatkuvan ja riittävän sähkön saannin turvaaminen jäsenkuntien alueella. Alajärven Sähkö Oy ryhtyi hankkimaan sähköä sen kautta. Vuonna 1962 yhtiölle valmistui 1 MVA:n tehoinen vesivoimalaitos Kurejokeen.

lataa tästä:

VALOA JA VOIMAA-Alajärven sähköistämisen vaiheet-kirja