Alajärven Sähkö Oy:n yhtiökokous 2022

Alajärven Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18. toukokuuta 2022 klo 14.00. Kokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2021, päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä päätti maksaa osinkoa 30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajien tileille 6.6.2022 alkaen.

Alajärven Sähkö Oy:n yhtiökokous 18.5.2022

Alajärven Sähkö Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 18 toukokuuta 2022 alkaen klo 14.00 Alajärven Sähkö Oy:n toimitalolla. Osoite on Vanhatie 331 Alajärvi, 2 kerroksen kokoustila. Kokouksessa käsiteltävät asiat: Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Valtuutuksen antaminen hallitukselle yhtiön omien osakkeiden suunnattuun hankkimiseen ja luovuttamiseen. IlmoittautuminenOsakkeenomistajia pyydetään ilmoittautumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 13.5.2022 … Lue lisää

Ilmoitus maanomistajille

Alajärven Sähkö Oy suorittaa vuoden 2022 aikana johtokatujen raivausta seuraavilla alueilla: Paalijärvi, Teerineva, Koivumäki, Kivelä, Uusikylä, Kuolema, Niskakangas, Möksy, Hokkala ja Linkkilä Raivauksessa johtokadut puhdistetaan taimikoista ja vesakoista. Lisäksi 20 kV:n linjalle vaarallisia reunuspuita poistetaan. Työ aloitetaan 28.3.2022 alkaen Paalijärveltä. Maanomistajien toivotaan korjaavan yhtiön toimesta kaadetun puuston. Raivauksen suorittaa urakoitsija T:mi Jouni Saukko puh. 044 … Lue lisää

Sähkön alkuperätietoja vuodelta 2021

Alajärven Sähkö Oy:n vuonna 2021 asiakkailleen toimittaman sähkön energialähdejakauma: Uusiutuvat yhteensä 78,8%: Bioenergia 14,2%, Tuulivoima 35,5%, Vesivoima 29,1%. Ydinvoima 21,2%. Toimitetun sähkön tuottamisessa käytettiin ydinpolttoainetta keskimäärin 0,3 mg/kWh.

Sähkönmyynnin hinnat alkaen 1.3.2022

Sähkömarkkinatilanteesta johtuvan sähkön hankintakustannusten nousun takia joudumme korottamaan toistaiseksi voimassa olevan hinnastomme sähkönmyyntihintoja energiamaksujen osalta 1.3.2022 alkaen. Korotuksen vaikutus sähkönmyynnin osuuden keskihintaan on noin 15 prosenttia. Huomioiden myös verkkopalvelun sekä verojen osuudet, korotuksen vaikutus sähkön kokonaishintaan jää keskimäärin noin 6 prosenttiin. Verkkopalvelun hintoihin ei tule tässä yhteydessä muutoksia. Uudet sähkönmyynnin energiahinnat ovat 1.3.2022 alkaen, hinnat … Lue lisää