Alajärven Sähkö Oy:n yhtiökokous 31.5.2023

Alajärven Sähkö Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 31. toukokuuta 2023 alkaen klo 13.00 Alajärven seurakunnan Kirkontuvalla, osoite Kirkkotie 6, Alajärvi

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1.Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

2. Valtuutuksen antaminen hallitukselle yhtiön omien osakkeiden suunnattuun hankkimiseen ja luovuttamiseen.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittautumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 26.5.2023 mennessä puhelimella p. 06 557 7470 tai sähköpostilla: asiakaspalvelu@alajarvensahko.fi. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan 26.5.2023 mennessä osoitteeseen Vanhatie 331, 62900 Alajärvi tai sähköpostilla: asiakaspalvelu@alajarvensahko.fi.

Asiakirjat

Hallituksen esitykset liitteineen ja tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen kokousta yhtiön toimitalolla, osoitteessa Vanhatie 331, Alajärvi. Toimintakertomuksia on saatavilla kokouspaikalla. Toimintakertomus voidaan myös pyydettäessä postittaa kokoukseen ilmoittautuneille ennen kokousta.

Alajärvellä 28.3.2023
ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY
HALLITUS