Sähkön alkuperätietoja vuodelta 2021

Alajärven Sähkö Oy:n vuonna 2021 asiakkailleen toimittaman sähkön energialähdejakauma:

Uusiutuvat yhteensä 78,8%: Bioenergia 14,2%, Tuulivoima 35,5%, Vesivoima 29,1%.

Ydinvoima 21,2%.

Toimitetun sähkön tuottamisessa käytettiin ydinpolttoainetta keskimäärin 0,3 mg/kWh.