Alajärven Sähkö Oy:n yhtiökokous 2022

Alajärven Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18. toukokuuta 2022 klo 14.00. Kokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2021, päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä päätti maksaa osinkoa 30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajien tileille 6.6.2022 alkaen.

Ilmoitus maanomistajille

Alajärven Sähkö Oy suorittaa vuoden 2022 aikana johtokatujen raivausta seuraavilla alueilla: Paalijärvi, Teerineva, Koivumäki, Kivelä, Uusikylä, Kuolema, Niskakangas, Möksy, Hokkala ja Linkkilä Raivauksessa johtokadut puhdistetaan taimikoista ja vesakoista. Lisäksi 20 kV:n linjalle vaarallisia reunuspuita poistetaan. Työ aloitetaan 28.3.2022 alkaen Paalijärveltä. Maanomistajien toivotaan korjaavan yhtiön toimesta kaadetun puuston. Raivauksen suorittaa urakoitsija T:mi Jouni Saukko puh. 044 … Lue lisää

Sähkön alkuperätietoja vuodelta 2021

Alajärven Sähkö Oy:n vuonna 2021 asiakkailleen toimittaman sähkön energialähdejakauma: Uusiutuvat yhteensä 78,8%: Bioenergia 14,2%, Tuulivoima 35,5%, Vesivoima 29,1%. Ydinvoima 21,2%. Toimitetun sähkön tuottamisessa käytettiin ydinpolttoainetta keskimäärin 0,3 mg/kWh.

Sähkönmyynnin hinnat alkaen 1.3.2022

Sähkömarkkinatilanteesta johtuvan sähkön hankintakustannusten nousun takia joudumme korottamaan toistaiseksi voimassa olevan hinnastomme sähkönmyyntihintoja energiamaksujen osalta 1.3.2022 alkaen. Korotuksen vaikutus sähkönmyynnin osuuden keskihintaan on noin 15 prosenttia. Huomioiden myös verkkopalvelun sekä verojen osuudet, korotuksen vaikutus sähkön kokonaishintaan jää keskimäärin noin 6 prosenttiin. Verkkopalvelun hintoihin ei tule tässä yhteydessä muutoksia. Uudet sähkönmyynnin energiahinnat ovat 1.3.2022 alkaen, hinnat … Lue lisää

Oma kulutus -palvelun muutokset

Kulutuksen seurantapalvelun uusi ohjelmaversio otetaan käyttöön joulukuun alussa. Uudessa versiossa tietoturvallisuutta on edelleen kehitetty. Ensimmäisellä kerralla uuteen palveluun kirjautuessa tullaan edellyttämään salasanan vaihtamista. Uuden palvelun kautta on mahdollista hallinnoida huoltotöistä ja häiriöistä aiheutuvien sähkökatkojen tekstiviesti- ja sähköposti-ilmoituksia. Myös pientuotantopaikkojen tiedot näkyvät uudessa palvelussa. Omakulutuksen käyttöohje

Hyviä uutisia aurinkosähkön tuottajille

Olemme vaihtaneet syksyn aikana kaikille sähköverkon pientuotantoasiakkaille uudet sähkömittarit. Otimme samalla pientuotannon tuntinetotuksen käyttöön. Tästä on merkittävää kustannushyötyä tilanteessa, jossa samaan aikaan käytetään verkosta ostettua sähköä ja on myös verkkoon myytävää sähkön tuotantoa.

Lisää uusiutuvaa energiaa

Uusiutuvan energian osuus yhtiön sähkönhankinnassa on kasvussa. Kuluvana vuonna 2021 asiakkaille toimitetusta sähköstä suurin osa on alkuperätakuilla varmennettua uusiutuvaa energiaa. Tarkempi prosenttiosuus on tiedossa vasta vuoden päätyttyä. Vuoden 2022 aikana uusiutuvan energian osuus tulee edelleen kasvamaan. Uskommekin tällä hetkellä, että pystymme toimittamaan ensi vuonna nykyisille asiakkaille sähkön kokonaan uusiutuvana energiana. Tiedotamme tästä myöhemmin lisää.

Sähkönmyynnin hinnat alkaen 1.1.2022

Sähkömarkkinatilanteen muutosten ja kustannusten nousun takia joudumme korottamaan toistaiseksi voimassa olevan hinnastomme sähkönmyyntihintoja energiamaksujen osalta 1.1.2022 alkaen. Korotuksen vaikutus sähkönmyynnin keskihintaan on noin 7 prosenttia. Huomioiden myös verkkopalvelun sekä verojen osuudet, korotuksen vaikutus sähkön kokonaishintaan jää keskimäärin noin 3 prosenttiin. Verkkopalvelun hintoihin ei tule tässä yhteydessä muutoksia. Uudet sähkönmyynnin energiahinnat ovat 1.1.2022 alkaen, hinnat sisältävät … Lue lisää