Alajärven Sähkö Oy:n yhtiökokous 18.5.2022

Alajärven Sähkö Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 18 toukokuuta 2022 alkaen klo 14.00 Alajärven Sähkö Oy:n toimitalolla. Osoite on Vanhatie 331 Alajärvi, 2 kerroksen kokoustila.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

  1. Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
  2. Valtuutuksen antaminen hallitukselle yhtiön omien osakkeiden suunnattuun hankkimiseen ja luovuttamiseen.

Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittautumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 13.5.2022 mennessä puhelimella p. 06 557 7470 tai sähköpostilla: asiakaspalvelu@alajarvensahko.fi. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan hyvissä ajoin ennen kokousta osoitteeseen Vanhatie 331, 62900 Alajärvi tai sähköpostilla: asiakaspalvelu@alajarvensahko.fi.

Asiakirjat
Hallituksen esitykset liitteineen ja tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen kokousta yhtiön toimitalolla, osoitteessa Vanhatie 331, Alajärvi. Toimintakertomuksia on saatavilla kokouspaikalla. Toimintakertomus voidaan myös pyydettäessä postittaa kokoukseen ilmoittautuneille ennen kokousta.

Alajärvellä 15.3.2022
ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY
HALLITUS